Digital Repository@HKUL

Customs and Excise Department 90th anniversary (1909-1999) = Xianggang hai guan jiu shi zhou nian ji nian : yi jiu ling jiu zhi yi jiu jiu jiu.